ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ

Είτε πρόκειται για επιχείρηση είτε πρόκειται για εξοχικό ή κατοικία και με διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς (ενοίκιο, ιδιοκτησία), ο χώρος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και διαφυλάττεται από το Σύνταγμα και την πολιτεία.

Δική μας μέριμνα να προστατέψουμε, προβλέποντας ή αντιμετωπίζοντας, το περιεχόμενο ή το ίδιο το οίκημα από τον κίνδυνο που μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: κλοπή, ληστεία, δολιοφθορά, ατύχημα, πυρκαγιά... Βασικός μας στόχος είναι να περιφρουρήσουμε την ασφάλεια των χώρων, εξωτερικών και περιεχομένου, αλλά και να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές.

Οφείλουμε, με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου και κατάλληλα εφοδιασμένου προσωπικού και με φυσική παρουσία να εφαρμόσουμε προγράμματα πρόληψης και προστασίας.         

Επίσης, βασικό μας στόχος είναι να διατηρήσουμε την επιχείρηση σε λειτουργία... Θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό πως δεν είναι μόνο η απώλεια αντικειμένων από έναν απροστάτευτο χώρο όσο το κενό που θα αφήσει στη λειτουργικότητα της επιχείρησης.

Ακόμη, η προστασία της ιδιοκτησίας πιθανώς να υπακούει και στην ανάγκη ή το χρέος των τωρινών κατόχων της να διατηρηθεί αλώβητη, αφού αποτελεί κατά παράδοση περουσιακό στοιχείο που μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές.    

Το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο, ορίζεται ως καταπίστευμα παρά ως κεφάλαιο με τη σύγχρονη οικονομική έννοια. Δηλαδή ως είδος περιουσίας που μας παραδόθηκε από τους προγόνους μας με τη δέσμευση να παραδοθεί στους απογόνους σε άρτια κατάσταση. Αυτό ισχύει τόσο για το μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής περιουσίας όσο και για το σύνολο της εθνικής, η οποία επίσης μας παραδόθηκε από τους προγόνους μας με τη δέσμευση να την παραδώσουμε ακέραια στους απογόνους.