ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ 

Η προστασία παρέχεται για ολόκληρο το 24ωρο και απαιτεί εμπειρία, τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαιτούνται μελέτες ασφαλείας και χρήση όλων όσων μπορεί να παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Η φύλαξη μπορεί να αφορά σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κύριες εισόδους πρόσβασης στους χώρους στάθμευσης και στους χώρους αναψυχής. Ακόμη, όμως σε ανοιχτούς χώρους όπως είναι τα εργοτάξια και τα λατομεία, όπως και σε εγκαταστάσεις μεγάλης προσέλευσης κοινού, όπως σε νοσοκομεία, ιδρύματα και οργανισμούς. 

Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο σε καταστάσεις πανικού, όπως στις περιπτώσεις σεισμών, πυρκαγιάς κ.λπ.