ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ

Η προστασία παρέχεται για ολόκληρο το 24ωρο και απαιτεί εμπειρία, τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαιτούνται μελέτες ασφαλείας και χρήση όλων όσων μπορεί να παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.

Read more

ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υιοθετούμε συνδυασμούς ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχουν λύσεις για κάθε περίπτωση.

Read more

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η έλλειψη χρόνου, οι ανάγκες της εργασίας δεν επιτρέπουν σε πολλούς γονείς να συνοδεύσουν και να προστατεύσουν το παιδί τους.

Read more

Η προστασία των μηχανημάτων και της απρόσκοπτης λειτουργίας, εν ώρα εργασίας, αποτελούν θεμέλιο λίθο γι’ αυτήν που ονομάζουμε φύλαξη εγκαταστάσεων.

Read more

Ti ακριβώς είναι ο φύλακας προσώπων και πια τα καθήκοντα που ασκεί;

Read more