ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υιοθετούμε συνδυασμούς ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχουν λύσεις για κάθε περίπτωση.

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

•    Κατάρτιση μελέτης Risk Analysis & Threat Assessment. 
•    Σχεδίαση και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν στην ασφάλεια χώρων, όπως  συστήματα συναγερμών, Συστήματα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, Συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV), Συστήματα περιμετρικής προστασίας (συνεργαζόμενα με κάμερες και αισθητήρες κίνησης) καθώς και Συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης.
•    Ανάληψη της ολοκληρωμένης φύλαξης και προστασίας με διαρκή επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη

Για την διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού αλλά και την επαγρύπνηση των στελεχών πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας με διαφορετικά σενάρια απειλών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Βασικός εξοπλισμός για χώρο 60 - 90m²

1 Πίνακας συναγερμού, 
1 πληκτρολόγιο, 
2 ανιχνευτές κίνησης, 
1 μαγνητική επαφή, 
1 σειρήνα εξωτερική, 
1 μετασχηματιστής 
2 μπαταρίες