ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η προστασία των μηχανημάτων και της απρόσκοπτης λειτουργίας, εν ώρα εργασίας, αποτελούν θεμέλιο λίθο γι’ αυτήν που ονομάζουμε φύλαξη εγκαταστάσεων.

Αναγνωρίζουμε -και οι επιλογές μας είναι ανάλογες- πως το κόστος δημιουργίας, εγκατάστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης μια εταιρίας ή ακόμη περισσότερο μιας βιομηχανίας είναι τεράστιο, γεγονός που σημαίνει πως απαιτείται ιδιαίτερη προσέγγιση της συγκεκριμένης φύλαξης.  

Μετά τη μελέτη του χώρου, αξιολογούμε και αναλύουμε τους κινδύνους (risk analysis) και προχωρούμε σε ανάλυση απειλής (aisk assessment) του πλήρους συστήματος ασφαλείας που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Σχεδιάζουμε και τοποθετούμε συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, κτιρίων, εργοταξίων, συστήματα συναγερμών,  πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας, συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης ήχου και εικόνας (CCTV), περιμετρικής προστασίας καθώς και συστήματα αυτομάτου ελέγχου πρόσβασης.

Στις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε να προστατεύσουμε συμπεριλαμβάνονται:

    Καταστήματα λιανικής πώλησης

    Γραφεία

    Εμπορικά κέντρα

    Ξενοδοχεία

    Τράπεζες

    Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

    Αποθήκες

    Νοσοκομεία - κλινικές

    Υπηρεσίες του Δημοσίου

    Αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ

Η φύλαξη εγκαταστάσεων αφορά σε προστασία από  βανδαλισμούς, κλοπές και εμπεριέχει την προστασία φυσικών προσώπων και εργαζομένων.

Μπορεί να είναι 24ωρη για 365 ημέρες τον χρόνο και υλοποιείται με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και με τη χρήση των πιο εξελιγμένων τεχνικών μέσων.