ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

+30 210-9573242-44

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Η πρόληψη ενός εγκλήματος αποτελεί την αρχή και το τέλος της προσπάθειάς μας να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαφύλαξη και προστασία προσώπων ή κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Οι περιπολίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας, είναι περιοδικές, συχνές αλλά και σε τυχαία χρονικά διαστήματα, ώστε να μην είναι προβλέψιμες.

Το προσωπικό μας, άρτια εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο, βρίσκεται σε επαγρύπνηση- εγρήγορση ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε οτιδήποτε προκύψει είτε πρόκειται για εμπλοκή είτε πρόκειται για έκτακτο περιστατικό.

Οι άνθρωποί μας, με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσον -το πλέον κατάλληλο για την περιοχή και τον φυλασσόμενο, στη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες γωνίες και τυφλά σημεία.

Οι περιπολίες μπορούν, σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας, να υποκαταστήσουν τη μόνιμη προσωπική φύλαξη